Văn bản Văn phòng
Cấp văn bản:
Năm ban hành:
Loại văn bản:
Từ khóa:

STTSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1 45/2017/QH14 21/01/6201 Nghị quyết về Thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”
  Loại: Nghị quyết
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
2 939/SKHCN-QLCN 29/08/2017 Tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
3 16/HD-SGDĐT 22/08/2017 Hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  Loại: Hướng dẫn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
4 1001/SGDDT-VP 05/07/2017 Giới thiệu danh sách cán bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo
  Loại: Công văn
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
5 42/2017/QH14 21/06/2017 Nghị quyết về thí điểm một số chính sách về xử lý nợ xấu
  Loại: Nghị quyết
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
6 43/2017/QH14 21/06/2017 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
  Loại: Nghị quyết
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
7 44/2017/QH14 21/06/2017 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV
  Loại: Nghị quyết
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
8 15/2017/QH14 21/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
  Loại: Luật Giáo dục
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
9 41/2017/QH14 20/06/2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 12/2017/QH14 VÀ VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13
  Loại: Nghị quyết
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
10 10/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  Loại: Luật Giáo dục
  Hiệu lực: Còn hiệu lực
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180