Tuyển dụng
A- A+
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang năm học 2017-2018
11/09/2017 1338

Đề nghi thí sinh kiểm dò tên bài dạy sau khi đăng ký thi giảng dạy.


Nội dung chi tiết xem tập tin đình kèm.

Phòng Tổ chức cán bộ


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180