23/10/2017 -  | Đăng Nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết web
Đóng
 Text/HTML
Đóng
 TRANG CHỦ
Đóng

 

Chuyên môn

TKB_NO.1B_11/9/2017 (07/09/2017)
Thời khóa biểu số 1B/TKB-THPTAP - Áp dụng kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2017. Lưu ý: Thời khóa biểu có điều chỉnh giờ học buổi chiều nên giáo viên và học sinh cần cập nhật kỹ.

Ngoài giờ

Tổ chuyên môn - Tổ Tin Học

Qui trình tạo một trang con trong trang web trường

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/03/2014.

Tin tức sự kiên

Kế hoạch chiến lược của Trường THPT An Phú giai đoạn 2011 - 2016

 
 Video
Đóng
 Tin mới
Đóng
 Lượt truy cập
Đóng
Người dùng online:
Khách: 
Thành viên:  0
Tổng cộng:  

Lượt truy cập: