Hôm nay, ngày 28 tháng 09 năm 2016
Quê hương Việt Nam
Đóng

 

 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Thông báo mời thầu
Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND, ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang bị đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non năm 2013 của Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang. Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang thông báo thời gian tổ chức đầu thầu của gói thầu “Trang bị đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non năm 2013 (đợt 2)” thuộc dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học như sau:
Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND, ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu trang bị thiết bị dùng chung cho các trường mầm non năm 2013 (đợt 2) của Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang. Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang thông báo thời gian tổ chức đầu thầu của gói thầu “Trang bị thiết bị dùng chung cho các trường mầm non năm 2013 (đợt 2) ”thuộc dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học như sau:
Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-UBND, ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang bị thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non năm 2013 (đợt 2) của Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang. Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang thông báo thời gian tổ chức đầu thầu của gói thầu “Trang bị thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non năm 2013 (đợt 2)” thuộc dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học như sau:
Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND, ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị phòng học bộ môn ngoại ngữ cho các trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2013 của Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang. Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang thông báo thời gian tổ chức đầu thầu của gói thầu “Trang bị phòng học bộ môn ngoại ngữ cho các trường tiểu học, trung học cơ sở năm 2013” thuộc dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân như sau:
Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-UBND, ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh mua sắm phần mềm dạy tiếng Việt cho thư viện các trường tiểu học của Sở Giáo dục - Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 2068, 2070/QĐ-UBND, ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm Trang bị đồ chơi trong lớp cho các trường mầm non năm 2012; Mua sắm trang thiết bị dùng chung cho các trường mầm non năm 2012 của Sở Giáo dục - Đào tạo. Sở Giáo dục - Đào tạo An Giang thông báo thời gian tổ chức đầu thầu của 02 Gói thầu như sau:
Gói thầu (21/11/2012)
Căn cứ Quyết định số 2067, 2069/QĐ-UBND, ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm sách tiếng Anh lớp 3 cho thư viện các trường tiểu học” và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm phần mềm quản lý và dinh dưỡng cho các trường mầm non của Sở Giáo dục - Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND, ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị làm quen với máy tính cho các trường mầm non của Sở Giáo dục - Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 1820, 1821/QĐ-UBND, ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang bị phòng học bộ môn ngoại ngữ và phòng bộ môn Tin học cho khoa Sư phạm trường Đại học An Giang và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang bị đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non năm 2012 của Sở Giáo dục - Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 1709/QĐ-UBND, ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt kế hoạch kế hoạch chào hàng cạnh tranh mua sắm phần mềm dạy tiếng Việt cho thư viện các trường tiểu học của Sở Giáo dục - Đào tạo.
[1] 2 3 4 Tiếp

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
 
Đóng
Tin mới
Đóng

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn