Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2014
 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Bản tin thời sự AG
Đóng

Tin văn bản mới
Căn cứ Công văn số 674/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015; Căn cứ Chương trình phối hợp số 02 /CTrLT-SGDĐT-ĐTN ngày 21 tháng 10 năm 2013 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang giai đoạn 2013 – 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang ban hành Chương trình phối hợp hoạt động năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản số 95/KH-SGDDT ngày 6/10/2014 về kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật Việt Nam" trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015.
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản số 38/HD-SGDĐT ngày 13/10/2014 về Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2015.
Thực hiện công văn số 1002/UBND-VX ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sởi; Công văn số 1032/UBND-VX ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông-xuân; Công văn số 1046/UBND-VX ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh phong, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản số 1663/SGDĐT-GDTrH ngày 3 tháng 10 năm 2014 về thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang
Thực hiện Quyết định 175/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2014 – 2018; Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014; công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014 – 2015; Căn cứ Hướng dẫn số 21/HD-SGDĐT ngày 06/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014 – 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai với các nội dung như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT ngày 17/5/2011 về Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh giai đoạn 2011-2015; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; công văn 1107/SGDĐT-CTHSSV ngày 23/8/2012 về triển khai tuyên truyền, giáo dục phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến trong HSSV; công văn số 5365/BGDĐT-CTHSSV ngày 30/9/2014 về việc phối hợp triển khai cuộc thi “Chinh phục vũ môn”, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo đến các phòng Giáo dục và Đào tạo như sau:
Thực hiện văn bản số 15/HD-SGDĐT ngày 05/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015; Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sau khi thỏa thuận với các ngành hữu quan, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015, cụ thể như sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản số 1583/SGDĐT-TCCB ngày 29/9/2014 về việc Thực hiện chế độ chính sách trong thời gian tập sự đối với viên chức.
Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2014 về việc Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
Thông tin chuyên đề
Đóng

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
Tin mới
Đóng
Quảng cáo
Đóng
Lượt truy cập
Đóng
Người dùng online:
Khách: 45

Lượt truy cập:

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn