Hôm nay, ngày 25 tháng 09 năm 2016
 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Quê hương Việt Nam
Đóng

 

Tin văn bản mới
Thực hiện Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể như sau:
Sở GDĐT An Giang Thông báo đến các đơn vị có liên quan kế hoạch kiểm tra chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2016
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2016 - 2017 của Sở GDĐT, căn cứ kết quả triển khai mô hình trường học mới tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh năm học 2015 - 2016; Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện linh hoạt mô hình trường học mới năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, căn cứ công văn số 15/HD-SGDĐT ngày 11/8/2016 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2016 - 2017 và công văn số 19/HD-SGDĐT ngày 18/8/2016 của Sở GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017. Sở GDĐT xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:
Thực hiện Công văn số 15/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017; Hội đồng bộ môn cấp THCS, THPT tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
Căn cứ công văn số 1728/SLĐTBXH-BVCSTE-BĐG ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc Tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu năm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:
Quốc ca là bài ca vĩ đại, là biểu tượng của mỗi quốc gia, gắn với lịch sử đặc biệt, vận mệnh thiêng liêng và ý chí, khát vọng của mỗi dân tộc. Chào cờ và hát Quốc ca là một nghi lễ thiêng liêng, nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân. Việc hát Quốc ca được coi là nghĩa vụ, quyền lợi của công dân, được quy định hết sức nghiêm túc; người hát cảm thấy tự hào khi hát và luôn thể hiện đúng tinh thần của bài Quốc ca.
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục pháp luật an toàn giao thông trong trường học năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:
Thực hiện huớng dẫn nhiệm vụ năm học số 12/HD-SGDĐT ngày 20/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học, cụ thể như sau:
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
Thông tin chuyên đề
Đóng

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
Tin mới
Đóng
 
Đóng
Lượt truy cập
Đóng
Người dùng online:
Khách: 24

Lượt truy cập:
In Ấn  

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn