Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2014
 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Bản tin thời sự AG
Đóng

Tin văn bản mới
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành công văn số 571/SGDĐT-TCCB ngày 18/4/2014 về việc thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ phụ trách kế toán.
Thực hiện công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể như sau:
Căn cứ Công văn số 96/PC64-Đ3 ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh An Giang; Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện những nội dung sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản số 03/HD-SGDĐT ngày 25/01/2014 về việc Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
Thực hiện Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 – 2014; Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên (HSSV), ngoại khóa và y tế trường học năm 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các kế hoạch phối hợp liên ngành trong năm học 2013 - 2014; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Công tác Học sinh – Sinh viên tại các cơ sở giáo dục năm học 2013 – 2014, cụ thể như sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản số 2079/SGDĐT-TCCB ngày 20/12/2013 về việc tổ chức thực tập sư phạm năm học 2013 - 2014 như sau:
Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui định về tổ chức đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên, Sở Gíao dục và Đào tạo An Giang hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A, B như sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản số 1988/SGDĐT-CTHSSV ngày 06/12/2013 về Hướng dẫn công tác y tế trường học giai đoạn 2013 - 2018.
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản số 2035/SGDĐT-TCCB ngày 13/12/2013 về việc Thông tin chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
UBND tỉnh An Giang phát hành Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND ngày 10/12/2013 về việc tăng cường công tác tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh An Giang.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp
Thông báo mời thầu
Đóng

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
Tin mới
Đóng
Quảng cáo
Đóng
Lượt truy cập
Đóng

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn