Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2015
 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Quê hương Việt Nam
Đóng

 

Tin văn bản mới
Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật BHYT sửa đổi, mức đóng BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên có thay đổi (4,5% mức lương cơ sở/tháng). Tuy nhiên, nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức thu tiền BHYT của học sinh, sinh viên (HSSV) 12 tháng một lần vào thời điểm đầu năm học, gây khó khăn cho HSSV và gia đình người học, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên, gia đình người học và thực hiện nghiêm túc Luật BHYT sửa đổi, sau khi trao đổi thống nhất với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
Thực hiện Công văn số 4498/BGDĐT-PC ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác Pháp chế;
Được sự thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn bổ sung các phương thức đóng khi tham gia BHYT trong năm học 2015-2016, cụ thể như sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc triển khai xây dựng chủ đề dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá và sinh hoạt chuyên môn trên mạng thông tin “Trường học kết nối”
Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức .
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nư­ớc về giáo dục; Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Căn cứ công văn số 154-HD/BTGTW ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè 2015 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên; thực hiện công văn số 1508-CV/BTGTU ngày 09 tháng 6 năm 2015 chỉ đạo bồi dưỡng lý luận chính trị hè 2015 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành.
Ngày 14/05/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.
Từ ngày 05/06/2015, mức lãi suất cho vay áp dụng đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ được áp dụng theo Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2015, cụ thể:
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
Thông tin chuyên đề
Đóng

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
Tin mới
Đóng
Quảng cáo
Đóng
Lượt truy cập
Đóng
Người dùng online:
Khách: 14

Lượt truy cập:
In Ấn  

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn