Hôm nay, ngày 19 tháng 09 năm 2014
 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Bản tin thời sự AG
Đóng

Tin văn bản mới
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Hội chữ thập đỏ An Giang phát hành công văn số 84/KH-SGDĐT-CTĐ về Kế hoạch phối hợp công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2014 - 2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành công văn số 154/SGDĐT-TVTBCNTT ngày 18/9/2014 về Triển khai công tác an toàn an ninh thông tin 2014.
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành công văn số 1512/SGDĐT-TCCB ngày 18/9/2014 về Chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức.
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản số 29/HD-SGDDT ngày 18/9/2014 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ và đào tạo bồi dưỡng năm học 2014 - 2015.
Năm học 2013 - 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, cùng với sự nỗ lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, công tác GDĐT đã đạt được những kết quả quan trọng. Để phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà tiếp tục phát triển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ thị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014 - 2015 như sau:
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015. Kì thi THPT quốc gia hàng năm được tổ chức vào trung tuần tháng 6. Năm 2015, kỳ thi sẽ được tổ chức trong các ngày 9, 10, 11 và 12/6. Phương thức tổ chức kì thi THPT quốc gia cụ thể như sau:
Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014; công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014 - 2015.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị: Năm học 2014-2015, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:
Ban chỉ đạo Phổ cập Giáo dục - Chống mũ chữ tỉnh vừa phát hành văn bản số 1266/BCĐ-PCGDCMC ngày 12/8/2014 về chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 36/2013/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
Thông tin chuyên đề
Đóng

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
Tin mới
Đóng
Quảng cáo
Đóng
Lượt truy cập
Đóng

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn