Hôm nay, ngày 28 tháng 07 năm 2014
 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Bản tin thời sự AG
Đóng

Tin văn bản mới
Thực hiện văn bản số 46/KH-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2014 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) như sau:
Ngày 27/2/2014, Sở GD&ĐT đã ra Quyết định Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo”. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (Sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa) và được áp dụng cho cán bộ công chức Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và các tổ chức, công dân đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.
Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT) tổ chức triển khai tốt “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, góp phần làm chuyển biến đáng kể công tác huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học, cũng như nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động GDĐT trên địa bàn tỉnh. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu nâng dần tỷ lệ học sinh các cấp đi học so với dân số độ tuổi, từng bước đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục bền vững, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2014, với những yêu cầu và nội dung sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành Kế hoạch số 62/KHSGDĐT ngày 26/6/2014 về việc Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo hè 2014.
Thực hiện Hướng dẫn số 17/HD-SGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013 - 2014; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng bộ môn (HĐBM)cấp THCS, THPT tỉnh An Giang năm học 2013 - 2014, cụ thể như sau:
Thực hiện Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 – 2014; Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên (HSSV), ngoại khóa và y tế trường học năm 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các kế hoạch phối hợp liên ngành trong năm học 2013 - 2014; Căn cứ Hướng dẫn số 02 /HD-SGDĐT ngày 21-01-2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai sinh hoạt hè 2014; Căn cứ công văn số 410/SGDĐT-CT.HSSV ngày 26-3-2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Thông báo số 132/TB-SGDĐT ngày 13-5-2014 về kiểm tra tình hình triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ 3 năm 2014 và cuộc thi toàn quốc lần thứ 10 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát các cơ sở giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:
Căn cứ các công văn của Bộ GD&ĐT về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, viên chức giáo dục các cấp, bậc học năm 2014, theo yêu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành GDĐT tỉnh An Giang và được sự thống nhất của các đơn vị liên kết đào tạo, bồi dưỡng, Sở GD&ĐT An Giang xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2014, như sau:
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành công văn số 57/KH-SGDĐT ngày 16/6/2014 về Kế hoạch truyền thông bảo vệ tài nguyên và môi trường năm học 2014 - 2015.
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành công văn số 929/SGDĐT-CT.HSSV ngày 16/6/2014 về Tổ chức hoạt động truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014.
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành công văn số 814/SGDĐT-TCCB ngày 30/5/2014 về việc Giải quyết thuyên chuyển cán bộ, viên chức năm học 2014 - 2015.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
Thông tin chuyên đề
Đóng

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
Tin mới
Đóng
Quảng cáo
Đóng
Lượt truy cập
Đóng

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn