Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2016
 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Quê hương Việt Nam
Đóng

 

Tin văn bản mới
Căn cứ Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh An Giang; Căn cứ kế hoạch số 19/KH-SGDĐT ngày 25/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Căn cứ kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 26/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang năm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
Thực hiện Kế hoạch xây dựng xã hội học tập tỉnh An Giang năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phát động việc biên soạn tài liệu học tập trong các trung tâm học tập cộng đồng
Thực hiện công văn 1938/BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016;
Căn cứ nội dung hội nghị trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 26/4/2016 về triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:
Tiếp theo công văn số 37/KH-SGDĐT ngày 11-3-2016 của Sở GDĐT An Giang ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017; thực hiện công văn số 1334/VPUBND-VX ngày 26-4-2016 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang v/v phê duyệt tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 đối với các trường THPT trên địa bàn TP Long Xuyên và thay đổi ngày thi tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang hướng dẫn bổ sung công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 như sau:
Căn cứ công văn số 1836/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động “Cuộc thi vẽ tranh và sáng tác thông điệp về Tầm nhìn ASEAN đến năm 2025”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
Căn cứ công văn số 1761/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; Thực hiện công văn số 495/UBND-VX ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 641/CĐ-TTg ngày 15/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục & Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trực thuộc triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau:
Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trong mùa hè, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai tổ chức sinh hoạt hè năm 2016, cụ thể như sau:
Thực hiện công văn số 14/PA-PCTT ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang về việc phòng chống hạn, xâm ngập mặn trên địa bàn tỉnh An Giang;
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
Thông tin chuyên đề
Đóng

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
Tin mới
Đóng
 
Đóng
Lượt truy cập
Đóng
Người dùng online:
Khách: 51

Lượt truy cập:
In Ấn  

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn