Hôm nay, ngày 27 tháng 07 năm 2016
 
Tìm kiếm
Đóng
Liên kết
Đóng
 
 
 
 

 
Quê hương Việt Nam
Đóng

 

Tin văn bản mới
Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn cách tính mức lương và phụ cấp của cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ ngày 01/5/2016 như sau:
Ban tổ chức hội thi phát động tham gia hội thi “Giải thưởng Sáng tạo xanh tỉnh An Giang lần thứ nhất” với nội dung như sau:
Căn cứ công văn số 2091/BGDĐT-KHCNMT ngày 13/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016; Căn cứ công văn số 2092/BGDĐT-KHCNMT ngày 13/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016;
Căn cứ công văn số 596/UBND-VX ngày 13/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai Chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”;
Căn cứ Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh An Giang; Căn cứ kế hoạch số 19/KH-SGDĐT ngày 25/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Căn cứ kế hoạch số 10/KH-SGDĐT ngày 26/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang năm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:
Thực hiện Kế hoạch xây dựng xã hội học tập tỉnh An Giang năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phát động việc biên soạn tài liệu học tập trong các trung tâm học tập cộng đồng
Thực hiện công văn 1938/BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016;
Căn cứ nội dung hội nghị trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 26/4/2016 về triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:
Tiếp theo công văn số 37/KH-SGDĐT ngày 11-3-2016 của Sở GDĐT An Giang ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017; thực hiện công văn số 1334/VPUBND-VX ngày 26-4-2016 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang v/v phê duyệt tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 đối với các trường THPT trên địa bàn TP Long Xuyên và thay đổi ngày thi tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang hướng dẫn bổ sung công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 như sau:
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
Thông tin chuyên đề
Đóng

 
 
 
 
Giải toán trên máy tính
 
Tin mới
Đóng
 
Đóng
Lượt truy cập
Đóng
Người dùng online:
Khách: 31

Lượt truy cập:
In Ấn  

Bản quyền 2009 thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
Địa chỉ:Số 12 - Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3852578 , Fax: 076.3857798
Email: banbientap@angiang.edu.vn