21/05/2018 -  | Đăng Nhập
 Hoạt động Thanh Tra
Đóng

Kiểm tra

Tiếp tục phát huy việc thực hiện “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” các trường ngày càng hiệu quả và nội dung sinh hoạt hè năm 2013 có chất lượng. Đồng thời, giúp lãnh đạo Phòng GD&ĐT nắm bắt kịp thời công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2013-2014 các trường trong huyện. Trên cơ sở đó ngành tham mưu cho UBND huyện có những sách lược, chỉ đạo tốt về công tác giáo dục tại địa phương trong thời gian tới
Căn cứ các văn bản có liên quan, Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quản lý tài chính và chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các trường MN-MG;TH;THCS năm học 2012-2013 như sau:
Căn cứ các văn bản có liên quan, Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú lập kế hoạch kiểm tra công tác Thư viện-Thiết bị-Công nghệ thông tin các trường Tiểu học năm 2012-2013 như sau:
Thực hiện theo kế hoạch thanh tra của Phòng GDĐT An Phú, Phòng GDĐT đã thành lập đoàn thanh tra toàn diện 3 xã Vĩnh Hội Đông, Khánh Bình và Nhơn Hội. Kết quả thanh tra như sau:
Nhằm kiểm tra các đơn vị trong công tác Thư viện, thiết bị, CNTT và quản lý, sử dụng hóa chất an toàn. Qua đó đoàn sẽ tư vấn để giúp các đơn vị hoạt động hiệu quả hơn.
Căn cứ công văn số 73/KH-SGDĐT, ngày 04/07/2012 của Sở GD-ĐT An Giang về việc thực hiện hướng dẫn chương trình công tác triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2012; Thực hiện công văn số 765/KH-PGDĐT, ngày 25/7/2012 của Phòng GD-ĐT An Phú về việc tổ chức thực hiện chương trình công tác triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2012 kết hợp với hưởng ứng “Tháng Khuyến học”; Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện “ Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2012 như sau:
Căn cứ công văn số 15/KH-SGDĐT, ngày 14/02/2012 của Sở GD-ĐT An Giang về việc phát động thi đua “ Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”; Thực hiện công văn số 742/SGDĐT-VP, ngày 07/6/2012 của Sở GD-ĐT An Giang, về việc tổ chức kiểm tra và khen thưởng phong trào thi đua “ Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện thi đua “ Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2012 các trường như sau:
Nhằm đánh giá việc tổ chức các hoạt động hè của nhà trường có thiết thực, bổ ích, vui - khỏe như chủ đề năm học đã đề ra, có mang lại kết quả cao cho trường và địa phương trong việc giáo dục con em hiện nay hay không. Trên cơ sở đó để đánh giá những việc đã làm được và chưa được, còn tồn tại, thiếu sót trong quản lý của ngành và của Hiệu trưởng các trường trong huyện ...