26/05/2018 -  | Đăng Nhập

Thi đua - Khen thưởng

Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-SGDĐT ngày 04/02/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015 đối với các trường học trực thuộc như sau:
Căn cứ các Quyết định số 43/QĐ-UBND, 44/QĐ-UBND và 45/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND huyện An Phú về việc khen thưởng cá nhân và tập thể cuối năm học 2013-2014.
Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh giai đoạn từ năm học 2010-2011 đến năm học 2012-2013.
Theo kết quả họp xét thi đua của Hội đồng Thi đua khen thưởng Phòng GDĐT ngày 18/6/2012, sau đây là kết quả xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012.
Theo thông báo số 512/SGDĐT-TVTBCNTT ngày 24/04/2012 của Sở GD-ĐT, kết quả hội thi như sau:
Ban thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Ban Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Thông tin & Truyền thông và Viễn thông An Giang tổ chức “Hội thi Tin học trẻ tỉnh An Giang” lần thứ XII, năm 2012.
Năm học 2011-2012, Hội thi Sáng tạo và tự làm TBDH cấp huyện được tổ chức từ ngày 11/02/2012 đến 29/02/2012 tại Phòng GD-ĐT An Phú;
Kết quả thi lý thuyết hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp THCS & THPT".
Năm học 2011-2012, kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán bằng Máy tính bỏ túi cấp huyện được tổ chức vào ngày 27/11/2011 tại trường THCS An Phú;
ATV tiếp bước đến trường - Huỳnh Thị Thùy Dung
 
Chuyên mục chưa có tin hoặc bạn không có quyền xem tin trên chuyên mục này.

Admin