BÁO CÁO KHUYẾN HỌC
Chi hội Khuyến học trường THPT An Phú báo cáo thu, chi đêm văn nghệ "Gây quỹ giúp học sinh nghèo hiếu học năm 2017".
  TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ NGHIỆM THPT QUỐC GIA NĂM 2017
  Báo cáo Quỹ khuyến học tháng 12/2016 và 01/2017
  TKB_4b_06.02.2017
  Báo cáo công tác khuyến học năm 2016
  SKKN Đợt 1 (2016 - 2017)
  Kế hoạch số 326/KH-THPTAP ngày 28 tháng 11 năm 2016