Kế hoạch tổ chức nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2018
Thực hiện theo thông báo số 05/TB-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Thông báo nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2018; Công văn số 06/TB-UBND ngày 17/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo ...
  Quyết Định Về việc công nhận khen thưởng danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2017 -2018
  Quyết Định Về việc công nhận và khen thưởng sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp trường năm học 2017 -2018
  Quyết định Về việc công nhận và khen thưởng sản phẩm Thiết bị dạy học tự làm và thiết kế bài giảng E-Learning đạt giải cấp trường năm học 2017 -2018
  Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và khen thưởng học sinh giỏi xếp hạng Nhất của lớp Học Kỳ I, năm học 2017 -2018
  Về việc khen thưởng các giáo viên chủ nhiệm đảm bảo duy trì sĩ số học sinh đạt tỉ lệ 100% cuối học kỳ I, năm học 2017 -2018