Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thực hiện thông báo số 06/TB-SGDĐT ngày 17/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc nghỉ các dịp lễ, Tết năm 2018 và thông báo số 34/TB-SGDĐT ngày 05/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang ...
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và khen thưởng học sinh giỏi xếp hạng Nhất của lớp Học Kỳ I, năm học 2017 -2018
  Về việc khen thưởng các giáo viên chủ nhiệm đảm bảo duy trì sĩ số học sinh đạt tỉ lệ 100% cuối học kỳ I, năm học 2017 -2018
  VỀ VIỆC NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018
  TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỘI THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018
  Về việc cử các dự án tham dự Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh của học sinh trường THPT Tịnh Biên, Năm học 2017 - 2018
  Về việc phân công giáo viên tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ dự án tham dự Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh của học sinh trường THPT Tịnh Biên, Năm học 2017 - 2018