Lịch công tác tháng 06/2017 của Phòng GDĐT Án Phú
  Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của UBND tỉnh
  Thông báo kết quả xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ" năm 2-17
  Thông báo kết quả xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang" năm 2017
  Danh sách được thuyên chuyển và điều chuyển trong huyện năm 2017
  Công văn của UBND huyện thống nhất tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2016-2017
  Kết quả Hội thi TBDH tự làm và Thiết kế bài giảng điện tử E_Learning cấp tỉnh năm học 2016-2017