Thông Báo Nhận Bằng Tốt Nghiệp THPT
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2016 - 2017.
  Biên Chế Lớp Chính Thức 2017 - 2018 & Phiếu điểm cá nhân 17- 18
  Thời Khóa Biểu Khối 11 Chính Khóa và Trái Buổi NH 2017-2018
  Thời Khóa Biểu Khối 10 - Khối 12 Chính Khóa và Trái Buối
  Phân Công Giảng Dạy NH 2017 - 2018
  Thi THPT quốc gia năm 2017 từ ngày 22-24/6
  Chi bộ THPT Vĩnh Trạch tổ chức lễ Kết nạp đảng viên mới