LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017
  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017
  THÔNG BÁO Về việc tập trung học sinh năm học 2017 - 2018
  Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục 2017
  THÔNG BÁO Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 - trường THPT Châu Phú năm học 2017 – 2018
  Lịch công tác Tháng 8/2017
  HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÉT ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017
  Lịch công tác tháng 5 năm 2017
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 - THPT CHÂU PHÚ