64x64

Hội khuyến học tỉnh An Giang: Thông báo về việc sinh viên các trường Đại học ngoài tỉnh được xét tặng học bổng Xổ số kiến thiết An Giang

Hội khuyến học tỉnh An Giang: Thông báo về việc sinh viên các trường Đại học ngoài tỉnh được xét tặng học bổng Xổ số kiến thiết An Giang

26/09/2017
64x64

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý và giáo viên trường phổ thông năm 2017

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 03/KHPH-STP-SGDĐT ngày 13/01/2017 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp về việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho ...

26/09/2017
64x64

Thông báo về việc tiếp nhận giáo viên vào trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2017-2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thông báo về việc tiếp nhận giáo viên vào trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2017-2018 (đợt ...

26/09/2017
64x64

UBND tỉnh An Giang: Làm việc với hai trường chuyên

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hai trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh An Giang hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, ngày ...

23/09/2017
64x64

Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng bộ môn cấp THCS, THPT năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2017 tại trường THPT Nguyễn Hiền, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động năm học 2016-2017 và ...

21/09/2017
100%x180100%x180
100%x180100%x180
100%x180100%x180
 
Ảnh hoạt động
100%x180100%x180
 
Bình chọn

100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180100%x180